Pages

Categories

SzukajDo 80% dofinansowania kosztów szkoleń dla kadry menadżerskiej w Twojej firmie

Do 80% dofinansowania kosztów szkoleń dla kadry menadżerskiej w Twojej firmie

Chcesz wiedzieć jakich kompetencji i szkoleń potrzebujesz? Biorąc udział w projekcie opracujesz diagnozę potrzeb rozwojowo – szkoleniowych, przeszkolisz kadrę zarządzającą i otrzymasz refundację poniesionych kosztów do wysokości 80 %. Tego typu wsparcie znajdziesz w projekcie Akademia Menadżera MŚP, opracowanym w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Operator projektu dla Makroregionu 3 (teren województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego) zaprasza właścicieli, kadrę menadżerską z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do korzystania usług szkoleniowych w zakresie kompetencji menadżerskich.
Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl). Wsparcie może obejmować refundację kosztów:
• opracowania diagnozy potrzeb rozwojowych;
• usług rozwojowych: szkoleń i doradztwa dla właścicieli, pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego w zakresie uniwersalnych kompetencji menadżerskich.
Rekrutacja do projektu Akademia Menadżera MŚP w prowadzona jest w sposób ciągły poprzez:
• przesłanie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie PARP,
• przesłanie dokumentów rekrutacyjnych drogą mailową na adres am3@marr.pl,
• weryfikację dokumentów i przesyłanie informacji zwrotnej przez Operatora.

Wzory wszystkich niezbędnych dokumentów – Regulamin, dokumenty rekrutacyjne, wzór umowy o udzielenie wsparcia – są udostępnione na stronie www.marr.pl/am3
Nabór trwa do wyczerpania środków!
W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Zespołem ds. wsparcia MŚP:
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Departament Innowacji i Rozwoju Biznesu
ul. Kordylewskiego 11; 31-542 Kraków, p. 312 lub 216
e-mail: am3@marr.pl
tel.: 12 617 66 04 lub 12 617 66 54
Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.