Pages

Categories

SzukajX edycja projektu „Wyjdź na plus”

X edycja projektu „Wyjdź na plus”

Szukasz wymarzonej pracy? Chcesz się rozwijać zawodowo? Chcesz skorzystać z bezpłatnej pomocy i zdobyć nowe kwalifikacje? Nie wiesz jak to zrobić? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!!!
Na terenie Tarnowa i powiatu tarnowskiego ruszył nabór uczestników do X edycji projektu „Wyjdź na plus”, kluczowym założeniem projektu jest wsparcie zawodowe osób pozostających bez zatrudnienia, na lokalnym rynku pracy.
Fundacja Rozwoju kompetencji i Przedsiębiorczości Proaktywni organizuje spotkania rekrutacyjne
w Tarnowie przy ul. Krakowskiej 11 a, (budynek „Krakus”), III piętro.
Udział w projekcie „Wyjdź na Plus” jest całkowicie BEZPŁATNY.
Celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywności zawodowo-społecznej oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia 120 osób, w wieku 18-64 lat, pozostających bez pracy, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Środki posłużą do wsparcia osób niepracujących, które nie uczą się w trybie dziennym (stacjonarnym).
W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:
PŁATNE STAŻE z możliwością zatrudnienia,
• Udział w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach zawodowych dopasowanych do potrzeb
i predyspozycji uczestników,
• Wsparcie ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów,
• Nabycie nowych umiejętności zawodowych,
• Indywidualne doradztwo zawodowe.
Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej fundacjaproaktywni.pl/wyjdznaplus w dniach do 11.10.2019 r.
Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dlaczego warto iść na staż?
Osoby poszukające pracy i bez doświadczenia zawodowego mają szansę na
podjęcie pracy. Udział w projekcie pozwoli uczestnikowi zdobyć umiejętności w opracowaniu dokumentów rekrutacyjnych (CV), w nawiązaniu nowych kontaktów, w doskonaleniu kompetencji zawodowych w wybranej branży. Większość firm organizujących staż, oferuje stażystom możliwość zatrudnienia po jego zakończeniu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 14 300 04 51; 533 446 405; 533 442 199, e-mail: wyjdznaplus@fundacjaproaktywni.pl