Pages

Categories

SzukajRządowe dofinansowanie dróg lokalnych

Rządowe dofinansowanie dróg lokalnych

by
4 października 2019
Najnowsze informacje
No Comment

W czwartek 26 września Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik wręczył w Starostwie Powiatowym w Tarnowie czeki potwierdzające uzyskanie dofinansowania zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Fundusz Dróg Samorządowych ma wspierać budowy, przebudowy oraz remonty dróg gminnych oraz powiatowych. Gmina Skrzyszów otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 200584K w km od 0+000,00 do 0+959,00 w miejscowości Skrzyszów, etap I, gmina Skrzyszów”. Dofinansowanie dotyczy drogi „Na Schaby”.
W ramach inwestycji zostaną zrealizowane następujące działania:
– budowa 959 m chodnika o szerokości 2 m wraz ze ściekiem przykrawężnikowym,
– poszerzenie istniejącej konstrukcji jezdni oraz korekta trasy drogi w obrębie kapliczki,
– budowa kanalizacji deszczowej,
– budowa wyniesionego przejścia dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej,
– budowa oświetlenia ulicznego w miejscach niedoświetlonych oraz w miejscach projektowanych przejść dla pieszych.
Planowany czas realizacji zadania: 09.2019 – 08.2020
Szacowany koszt realizacji (kosztorys inwestorski): 1 522 052,71 zł
Kwota dofinansowania: 1 187 618,00 zł co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych zadania.