Pages

Categories

SzukajInformacja nt. zakończenia budowy gazociągu DN1000 Strachocina-Pogórska Wola oraz komisji odszkodowawczych ws. gruntów

Informacja nt. zakończenia budowy gazociągu DN1000 Strachocina-Pogórska Wola oraz komisji odszkodowawczych ws. gruntów

by
9 października 2019
Najnowsze informacje
No Comment

Zakończenie realizacji robót budowlanych związanych z budową gazociągu DN1000 Strachocina-Pogórska Wola i podpisywanie protokołów zdawczo-odbiorczych działek z właścicielami gruntów, przewidywany jest w okresie marzec/kwiecień 2020 r.
Po zakończeniu robót budowlanych, na podstawie sporządzonych protokołów z opisu stanu nieruchomości, GAZ-SYSTEM S.A. złoży do Wojewody formalne wnioski o ustalenie odszkodowań. Wysokość odszkodowań określi Wojewoda Małopolski w wydawanych przez siebie decyzjach, na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego. Wysokość odszkodowania uzależniona będzie m.in. od: ograniczenia prawa własności, w szczególności trwałego ograniczenia związanego z ustanowieniem strefy kontrolowanej gazociągu, zajęcia nieruchomości na okres budowy jak również poczynionych szkód rolniczych oraz innych powstałych w trakcie budowy gazociągu.
Informujemy jednocześnie, że Właściciel gruntu jako Strona w postępowaniach odszkodowawczych, będzie mógł zapoznać się ze sporządzoną opinią rzeczoznawcy majątkowego, a także wnieść do niej swoje uwagi i zastrzeżenia.
W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji w zakresie odszkodowań, prosimy o kontakt pod nr tel. 14 6225 183, a w sprawach związanych z budową gazociągu pod nr tel. 14 6225 371.