Pages

Categories

SzukajRuszyło głosowanie na Edukacyjną Gminę Małopolski

Ruszyło głosowanie na Edukacyjną Gminę Małopolski

by
14 października 2019
Najnowsze informacje
No Comment

Gmina Skrzyszów zakwalifikowała się do plebiscytu pt. „Edukacyjna Gmina Małopolski 2019”, jest to już trzecia nasza nominacja, gdzie w poprzednich edycjach dwukrotnie zajmowaliśmy drugie miejsce. Jego organizatorem jest Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Plebiscyt organizowany jest w ramach projektu „Kierunek Kariera”, realizowanego w ramach działania 10.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Celem Plebiscytu jest:
– promocja rozwoju kompetencji cyfrowych Małopolan oraz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu;
– wyłonienie i promocja gmin, które najaktywniej wspierają rozwój kompetencji, kwalifikacji i zainteresowań swoich mieszkańców,
– prezentacja najciekawszych przedsięwzięć edukacyjnych,
– promocja idei uczenia się przez całe życie, w tym promocja poradnictwa zawodowego
Grand Prix oraz tytuł Edukacyjnej Gminy Małopolski 2019 otrzyma gmina, która uzyska największą liczbę punktów, przyznawanych według następujących kryteriów:
• 20% ostatecznej liczby punktów stanowić będzie wartość wynikająca z miejsca zajętego w rankingu aktywności edukacyjnej gmin,
• 40% ostatecznej liczby punktów stanowić będzie wartość wynikająca z miejsca zajętego w głosowaniu mieszkańców. Głosy oddane na poszczególne przedsięwzięcia organizowane przez jedną gminę będą sumowane,
• 40% ostatecznej liczby punktów stanowić będzie wartość wynikająca z miejsca zajętego w głosowaniu Kapituły.
Zachęcamy gorąco wszystkich mieszkańców naszej gminy, aby wzięli udział w głosowaniu. Głosy można oddawać do 21 października do godziny 12.00.
Oficjalne ogłoszenie wyników głosowania internetowego w Plebiscycie Edukacyjna Gmina Małopolski nastąpi podczas uroczystości gali „Rozwiń swoją gminę”.
Chcąc oddać swój głos, kliknij w poniższy link, w którym znajdują się szczegółowe informacje dotyczące głosowania.
http://www.glosuj.pociagdokariery.pl/28/skrzyszow