Pages

Categories

SzukajPodpisano umowę na kolejną inwestycję w naszej gminie

Podpisano umowę na kolejną inwestycję w naszej gminie

by
18 października 2019
Najnowsze informacje
No Comment

W środę 16 października podpisana została umowa z wykonawcą: Mel-Dróg Alfred Czuba z siedzibą przy ul. Kamieniec 3, 32-840 Zakliczyn na kwotę 1 240 395, 86 zł, z terminem realizacji do 17 lipca 2020 roku.
Gmina Skrzyszów otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 200584K w km od 0+000,00 do 0+959,00 w miejscowości Skrzyszów, etap I, gmina Skrzyszów”. Dofinansowanie dotyczy drogi „Na Schaby”.
W ramach inwestycji zostaną zrealizowane następujące działania:
– budowa 959 m chodnika o szerokości 2 m wraz ze ściekiem przykrawężnikowym,
– poszerzenie istniejącej konstrukcji jezdni oraz korekta trasy drogi w obrębie kapliczki,
– budowa kanalizacji deszczowej,
– budowa wyniesionego przejścia dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej,
– budowa oświetlenia ulicznego w miejscach niedoświetlonych oraz w miejscach projektowanych przejść dla pieszych.
Kwota dofinansowania stanowi 80% kosztów kwalifikowanych zadania.