Pages

Categories

SzukajTrwa nabór uzupełniający do 9 edycji projektu „Proaktywni na plus” – Fundacja PROAKTYWNI

Trwa nabór uzupełniający do 9 edycji projektu „Proaktywni na plus” – Fundacja PROAKTYWNI

by
28 października 2019
Aktuaności Przedsiębiorcy, Najnowsze informacje
No Comment

Pracodawco!
Potrzebujesz wsparcia w znalezieniu wykwalifikowanego pracownika? Zgłoś się do nas! Możemy Ci pomóc poprzez zorganizowanie stażu dzięki któremu możesz zyskać kompetentnego pracownika!
Projekt stażowy „Proaktywni na plus” realizowany przez naszą Fundację Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI, skierowany jest do mieszkańców Tarnowa i powiatu tarnowskiego. Bez potrzeby nawiązywania stosunku pracy, umożliwiamy firmom znalezienie, przeszkolenie i sprawdzenie przyszłego pracownika.
Stażystę przyjmuje się na podstawie umowy zawartej z Fundacją. Pracodawca nie nawiązuje umowy ze stażystą, a w związku z tym nie ponosi, żadnych kosztów związanych z organizacją stażu. W ramach projektu „Proaktywni na plus” wszystkie staże oraz koszty z nimi związane w całości finansowane są ze środków projektu. Dodatkowo w ramach projektu pokrywane są koszty badań lekarskich oraz ubezpieczenia. Do obowiązków pracodawcy należy jedynie zorganizowanie stanowiska do odbycia stażu, określenie zakresu obowiązków stażysty oraz przygotowanie oceny lub opinii po zakończeniu stażu.
Po upływie okresu stażu pracodawca pozyskuje możliwość zatrudnienia wykwalifikowanego i kompetentnego pracownika.
Pracodawca, który chce przyjąć stażystę składa wniosek znajdujący się na naszej stronie internetowej https://fundacjaproaktywni.pl/proaktywninaplus w zakładce ‚dla pracodawcy’.
Pracodawca ma wpływ na to, kto ma być u niego stażystą. Może określić wymagany poziom wykształcenia, umiejętności, albo sam wskazać jednego lub więcej kandydatów, których chce przyjąć na staż.
Obecnie prowadzimy nabór uzupełniający do 9, przedostatniej edycji projektu „Proaktywni na plus”. To świetna okazja dla przedsiębiorstw planujących zwiększenie zatrudnienia na bez kosztowe sprawdzenie potencjalnych pracowników. Z kolei dla osób bezrobotnych to szansa na zdobycie doświadczenia zawodowego podczas płatnego stażu, a w rezultacie uzyskanie stałej pracy.
Staże są całkowicie bezpłatne dla pracodawców!
Kto może wziąć udział w projekcie „Proaktywni na plus”?
• Osoby powyżej 50 roku życia
• Osoby długotrwale bezrobotne
• Osoby z niepełnosprawnością
• Osoby o niskich kwalifikacjach
• Kobiety
• Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 14 300 04 51, 533 446 405, 533 442 199, e-mail: proaktywninaplus@fundacjaproaktywni.pl oraz w Biurze projektu przy ul. Krakowskiej 11A w Tarnowie.
Zapraszamy do współpracy!
Zespół projektu „Proaktywni na plus”
Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI
Lokalna Pracownia Aktywności
ul. Krakowska 11a, 33-100 Tarnów (Budynek „Krakus”, III piętro)
tel: 533 446 405, 533 442 199, 14 300 04 51
proaktywninaplus@fundacjaproaktywni.pl