Pages

Categories

SzukajPowstaną nowe nawierzchnie oraz nakładki asfaltowe na drogach gminnych

Powstaną nowe nawierzchnie oraz nakładki asfaltowe na drogach gminnych

by
8 listopada 2019
Najnowsze informacje
No Comment

W czwartek 31 października podpisana została umowa na wykonanie nawierzchni i nakładek asfaltowych dla 20 odcinków dróg gminnych.
Nowe nawierzchnie asfaltowe powstaną na drogach:
– „Na Motykę”, etap II na działce nr 1854 w Skrzyszowie,
– „Na Starzyka” na działce nr 847 w Skrzyszowie,
– „Na Marka” na działce nr 63/7 i innych w Skrzyszowie,
– „Na Wardzałę” na działkach nr 3027/2, 3023/6, 3024/2, 3019/2 w Szynwałdzie,
– „Na Zagumnie” na działce nr 1718 w Szynwałdzie,
– „Na Kępę” na działkach nr 1348/1 i 1348/2 w Łękawicy,
– „Na Plebanka” na działce nr 1624/5 w Łękawicy,
– „Na Kądziołkę” na działce nr 3195 i innych w Łękawicy,
– „Na Onika” na działkach nr 1658 i 1657/1 w Łękawicy,
– „Na Zbiornik” na działce nr 3155 w Łękawicy,
– „Na Sasa” na działce nr 1949/1 i innych w Pogórskiej Woli,
– „Na Buczka” na działce nr 823 w Ładnej,
– „Na Jaźwiny” na działce nr 1119/4 w Ładnej,
– „Średziny II w stronę Pogórskiej Woli nr dz. 353” w Ładnej,
– „Średziny II w stronę remizy” nr działki 344/4 i 344/7 w Ładnej.
– na drodze położonej na działce 1584 w Łękawicy,
– położony zostanie asfalt na drodze nr 2364 – „Na Czekaja” na działce nr 2364 w Szynwałdzie.

Nakładki asfaltowe zostaną wykonane na drogach:
– przy sklepie Hitpol na działce nr 1156/1 w Skrzyszowie,
– „Na Zabagniu” w kierunku „Klochówek” na działce nr 704/2 i innych w Skrzyszowie,
– „Na Zająca” na działce nr 1673/5 w m. Łękawica.

Termin wykonania inwestycji – do 20 grudnia 2019 r., a wykonawcą robót jest Road Systems s.c. Jacek Niedojadło. Wartość umowy to kwota: 743 998, 86 zł