Pages

Categories

SzukajProjekt „Lider HR – zarządzanie zespołem wielopokoleniowym”

Projekt „Lider HR – zarządzanie zespołem wielopokoleniowym”

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie pn. „Lider HR – zarządzanie zespołem wielopokoleniowym” finansowanym ze środków EFS w ramach pomocy de minimis.
Działania w projekcie są ukierunkowane na:
• zmniejszenie rotacji pracowników i kosztów z nią związanych
• rozwój kadry menadżerskiej
• zwiększenie motywacji pracowników
• poprawę atmosfery i efektywności pracy
• ograniczenie konfliktów międzypokoleniowych
W ramach projektu otrzymają Państwo:
1. Indywidualne doradztwo w 8 obszarach zarządzania personelem w firmie:
• rekrutacja;
• kształcenie, szkolenia i inne formy doskonalenia zawodowego;
• elastyczne godziny pracy i formy zatrudnienia;
• motywowanie;
• planowanie i rozwój kariery zawodowej;
• przekwalifikowanie i zmiana stanowiska pracy;
• zakończenie zatrudnienia i przejście na emeryturę;
• ochrona i promocja zdrowia, ergonomia miejsca pracy, doradztwo BHP.
2. Przygotowanie Strategii Zarządzania Wiekiem
3. Coaching dla kadry zarządzającej oraz pracowników w obszarach HR – według indywidualnych potrzeb.
Usługa jest świadczona przez profesjonalnych HR Business Partnerów.
Kto może wziąć udział w projekcie:
Pracodawcy zatrudniający więcej niż 9 pracowników (z wyłączeniem dużych przedsiębiorstw) z siedzibą, filią, delegaturą lub jednostką organizacyjną na terenie województwa małopolskiego oraz ich pracownicy z województwa małopolskiego.
Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać:
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Departament Współpracy Regionalnej
Ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
Telefon: 12 617 66 49, 12 617 99 72
E-mail: liderhr@marr.pl