Pages

Categories

SzukajWarsztat refleksyjny 2020 r.

Warsztat refleksyjny 2020 r.

by
6 lutego 2020
Najnowsze informacje
No Comment

Szanowni Państwo,
w dniu 23.01.2020 r. Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień Tarnowa przeprowadziła warsztat refleksyjny, w którym wzięli udział członkowie Rady, członkowie Zarządu, pracownicy biura oraz członkowie LGD.
Warsztat miał na celu bieżącą analizę procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Podczas warsztatów zaprezentowano zestawienia i materiały z realizacji LSR z okresu sierpień 2016 – grudzień 2019 r. Omówiono postęp finansowy i rzeczowy realizacji LSR, funkcjonowanie LGD i biura. Dyskutowano nad trafnością wskaźników, jakością składanych wniosków, adekwatnością stosowanych kryteriów wyboru.
Warsztat refleksyjny to element ewaluacji on-going, która ma być realizowana cyklicznie – raz do roku.