Pages

Categories

SzukajPrzebudowa drogi gminnej  „Na Schaby” w miejscowości Skrzyszów

Przebudowa drogi gminnej „Na Schaby” w miejscowości Skrzyszów

by
7 lutego 2020
Najnowsze informacje
No Comment

Rozpoczęto realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 200584K w km od 0+000,00 do 0+959,00 w miejscowości Skrzyszów, etap I, gmina Skrzyszów”. Mowa o drodze „Na Schaby”.
W ramach inwestycji zostaną zrealizowane następujące działania:
– budowa 959 m chodnika o szerokości 2 m wraz ze ściekiem przykrawężnikowym,
– poszerzenie istniejącej konstrukcji jezdni oraz korekta trasy drogi w obrębie kapliczki,
– budowa kanalizacji deszczowej,
– budowa wyniesionego przejścia dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej,
– budowa oświetlenia ulicznego w miejscach niedoświetlonych oraz w miejscach projektowanych przejść dla pieszych.

Na powyższą inwestycję gmina Skrzyszów otrzymała dofinasowanie, którego kwota stanowi 80% kosztów kwalifikowanych zadania.
Wykonawcą robót jest firma Mel-Dróg Alfred Czuba.
Termin realizacji zadania: do 17 lipca 2020 roku.