Pages

Categories

SzukajBudowa strategicznego gazociągu przesyłowego GAZ-SYSTEM

Budowa strategicznego gazociągu przesyłowego GAZ-SYSTEM

by
14 lutego 2020
Najnowsze informacje
No Comment

Trwa największy w historii Polski program rozbudowy systemu gazociągów przesyłowych, w ramach którego do 2025 roku Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w całej Polsce.
Budowa gazociągu jest kluczowym projektem, którego podstawowym celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na przesył gazu ziemnego, zarówno do sieci gazociągów dystrybucyjnych, jak i do odbiorców przemysłowych. Jest to szczególnie istotne w związku z zainteresowaniem podmiotów gospodarczych przyłączeniem się do sieci gazowej, a także pod kątem zapewnienia dostaw gazu do wdrażania programów w miastach i gminach, w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.
Przy budowie gazociągu stosowane są nowoczesne technologie oraz systemy zabezpieczeń. GAZ-SYSTEM wykorzystuje również najlepszej jakości materiały; rury stalowe o zwiększonej wytrzymałości, a także specjalną izolację i zabezpieczenie antykorozyjne. Na każdym etapie inwestycji zapewniony jest nadzór inwestorski, archeologiczny i przyrodniczy – wszystko w trosce o bezpieczeństwo podczas transportu gazu, a także w celu ochrony środowiska.
Na terenie naszej gminy GAZ-SYSTEM prowadzi budowę gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy 1000 mm relacji Pogórska Wola – Tworzeń, na odcinku I: Pogórska Wola – Pałecznica. Gazociąg będzie stanowił istotny element korytarza gazowego Północ – Południe i będzie liczył 168 km.
Jego trasa przebiegnie przez 3 województwa:
– woj. małopolskie w gminach: Skrzyszów, Tarnów, Lisia Góra, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Olesno, Gręboszów, Pałecznica, Radziemice, Słomniki, Iwanowice, Gołcza, Trzyciąż, Olkusz, Klucze, Bolesław;
– woj. świętokrzyskie w gminach: Opatowiec, Bejsce, Kazimierza Wielka, Skalbmierz;
– woj. śląskie w gminach: Sławków, Dąbrowa Górnicza
Budowa gazociągu podzielona została na 3 odcinki realizacyjne:
– Odcinek I: Pogórska Wola – Pałecznica o długości ok. 78 km;
– Odcinek II: Pałecznica – Braciejówka o długości ok. 56 km;
– Odcinek III: Braciejówka – Tworzeń o długości ok. 34 km.

Wykonawcą robót budowalnych na odcinkach I i II jest firma Stalprofil S.A., natomiast odcinek III buduje firma IDS-BUD S.A.

Proces budowy:
– rozwożenie samochodami rur niezbędnych do budowy gazociągu, których transport odbywa się drogami lokalnymi, a kolejno wzdłuż pasa montażowego,
– wykonywanie prac budowlanych w określonym obszarze pasa montażowego, przy czym szerokość pasa wynosi maksymalnie 36 metrów na terenach obejmujących grunty orne, łąki, pastwiska, nieużytki oraz 28 metrów na terenach leśnych.
Ewentualne utrudnienia dla mieszkańców powstałe z wykonywanych prac są tymczasowe, a wykonawca robót jest zobowiązany do zapewnienia dojazdów do działek, budynków oraz urządzeń z nimi związanych.
Po zakończeniu budowy strefa kontrolowana gazociągu zajmie tylko 12 metrów szerokości po 6 metrów od osi gazociągu. W strefie takiej nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań, które mogłyby spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania.
Na terenie naszej gminy gazociąg będzie miał długość ok. 2,66 km.

Trasa gazociągu

 Planowane zakończenie inwestycji i oddanie do użytkowania wybudowanego gazociągu to IV kwartał 2021 r.

Za realizację tego projektu odpowiada Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., spółka Skarbu Państwa o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju.
Budowa gazociągu jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Loga - do art. GAZ-SYSTEM

 Poniżej prezentujemy proces budowy gazociągu.

 

 Więcej informacji w linku: Folder Pogórska Wola-Tworzeń ed.2019.12 opt