Pages

Categories

SzukajInformacja o funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Informacja o funkcjonowaniu Urzędu Gminy

by
23 marca 2020
COVID-19, Najnowsze informacje
No Comment

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii na terenie całego kraju oraz zaleceniami wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia, Wojewodę Małopolskiego i Głównego Inspektora Sanitarnego, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, od dnia 25 marca 2020 r. w Urzędzie Gminy Skrzyszów wprowadzona zostaje zasada, że osobiste stawiennictwo w urzędzie jest możliwe jedynie w przypadkach szczególne uzasadnionych. Odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu wizyty z pracownikiem Urzędu, przy zachowaniu maksimum środków ostrożności, takich jak:
– obsługa klientów będzie się odbywać w holu urzędu przy wejściu,
– stosowanie przez pracowników rękawiczek, środków odkażających,
– spisanie danych osobowych i kontaktowych obsługiwanej osoby: imię, nazwisko, adres, numer telefonu itp.
Przypominamy także, że kasa w Urzędzie Gminy jest zamknięta, a wszelkie płatności (podatki, opłaty) zaleca się regulować za pomocą przelewów elektronicznych z domów. Do budynku Urzędu klienci będą wpuszczani pojedynczo. Jeśli sprawa nie wymaga wizyty w Urzędzie prosimy aby skorzystać z dostępnych elektronicznych narzędzi załatwiania spraw w urzędach – e-mail czy Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (EPUAP: 6k2e1f7qcz/skrytka), a także kontaktować się z pracownikami urzędu telefonicznie w godzinach pracy urzędu.
Za utrudnienia przepraszamy.
WYKAZ TELEFONÓW:
Sekretariat: 14 688 70 00
Fax: 14 688 70 02
Sekretarz: 14 688 70 29
Skarbnik: 14 688 70 07
Zastępca Skarbnika: 14 688 70 07
Informatyk: 14 688 70 30
Księgowość Szkół i Przedszkoli: 14 688 70 12
Podatki: 14 688 70 09
Obsługa Rady Gminy: 14 688 70 24
Przewodniczący Rady Gminy: 14 688 70 24
Księgowość, Organizacje Pozarządowe i Pozyskiwanie Środków Pozabudżetowych: 14 688 70 08
Księgowość: 14 688 70 06
Gosp. komunalna, Rolnictwo, Leśnictwo: 14 688 70 14
Ewidencja działalności gospodarczych, Obsługa osób prawnych: 14 688 70 04
Pełnomocnik d/s profilaktyki i uzależnień: 14 688 70 18
Kasa: 14 688 70 04
Budownictwo: 14 688 70 22
Utrzymanie czystości: 14 688 70 14
Geodezja, Ewidencja gruntów i gosp. nieruchomościami: 14 688 70 19
USC: 14 688 70 26
Ewidencja ludności: 14 688 70 10
Inwestycje/Zamówienie Publiczne: 14 688 70 23
Kadry: 14 688 70 13
Radca Prawny: 14 688 70 37
Współpraca z NGO i klubami sportowymi: 14 688 70 08
GOPS – Kierownik: 14 688 70 41
GOPS- pracownicy socjalni: 14 688 70 17
GOPS – alimenty: 14 688 70 18
GOPS – zasiłek rodzinny: 14 688 70 18
Główna księgowa GOPS: 14 688 70 16
sekretariat@ug.skrzyszow.pl