Pages

Categories

SzukajWybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 28 czerwca 2020 r.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 28 czerwca 2020 r.

by
26 czerwca 2020
Najnowsze informacje
No Comment

W niedzielę 28 czerwca 2020 r. odbędą się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Lokale wyborcze otwarte będą w godzinach od 7.00 do 21.00.


Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu:


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Skrzyszów

z dnia 12 czerwca 2020 roku

 Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568)  w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Wójt Gminy Skrzyszów podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1 Skrzyszów: Nr 1 – 320C Szkoła Podstawowa Nr 1 w Skrzyszowie, Skrzyszów 629A, 33-156 Skrzyszów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2 Skrzyszów: Nr 321 – do końca Szkoła Podstawowa Nr 1 w Skrzyszowie, Skrzyszów 629A, 33-156 Skrzyszów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3 Ładna Szkoła Podstawowa w Ładnej,

Ładna 98B, 33-156 Skrzyszów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4 Łękawica: Nr 1 – 211 Przedszkole Publiczne w Łękawicy,

Łękawica 281A, 33-157 Skrzyszów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5 Łękawica: Nr 212 – do końca Przedszkole Publiczne w Łękawicy,

Łękawica 281A, 33-157 Skrzyszów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6 Pogórska Wola: Nr 1 – 190 Szkoła Podstawowa w Pogórskiej Woli,

Pogórska Wola 88C, 33-152 Pogórska Wola

7 Pogórska Wola: Nr 191 – do końca Szkoła Podstawowa w Pogórskiej Woli,

Pogórska Wola 88C, 33-152 Pogórska Wola

8 Szynwałd: Nr 1 – 220, 433 – 450, 463 – 485, 565 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szynwałdzie,

Szynwałd 11, 33-158 Szynwałd

9 Szynwałd: Nr 221 – 432A, 451 – 462, 486 – 564, 565B-do końca Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szynwałdzie,

Szynwałd 11, 33-158 Szynwałd

 

Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Skrzyszów najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

Wójt Gminy Skrzyszów

Marcin KIWIOR