Pages

Categories

SzukajWręczono stypendia dla najzdolniejszych uczniów gminy Skrzyszów

Wręczono stypendia dla najzdolniejszych uczniów gminy Skrzyszów

by
29 czerwca 2020
Najnowsze informacje
No Comment

W dniu 23 czerwca 2020 r. komisja rozpatrzyła wnioski o przyznanie stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół z terenu gminy Skrzyszów. Na podstawie złożonych wniosków, stypendia przyznano aż 170 uczniom z klas IV-VIII szkół podstawowych, w tym:
• 27 uczniom – jednocześnie za wysoką średnią jak i za osiągnięcia,
• 54 uczniom – wyłącznie za osiągnięcia,
• 89 uczniom – wyłącznie za wysoką średnią w nauce.
Komisja przyznała stypendia za wyniki w nauce, zgodnie z uchwałą Rady Gminy, na podstawie następującego kryterium:
• średnia ocen nie niższa niż 5,3 – dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej,
• średnia ocen nie niższa niż 5,2 – dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej.
Warto dodać, że najwyższa średnia w tym roku to 5,89!
Najniższe stypendium wyniosło 150 zł, a najwyższe 920 zł. Na stypendia wydatkowano łącznie       42 tys. 810 zł.

Stypendia, które zostały przyznane w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, to jedna z form nagradzania całorocznego trudu uczniów, ich wytężonej pracy i nauki. Tego typu wyróżnienia motywują do dalszego działania, a co za tym idzie, do podjęcia wymarzonej pracy w przyszłości. 
Gratulujemy wszystkim uczniom i życzymy udanego wypoczynku wakacyjnego!123