Pages

Categories

SzukajBezpłatne badania mammograficzne oraz spotkanie edukacyjne

Bezpłatne badania mammograficzne oraz spotkanie edukacyjne

by
12 sierpnia 2020
Najnowsze informacje
No Comment

Centrum Medyczne Maszachaba wraz z partnerami: Centrum Medycznym SKOPIA i Stowarzyszeniem Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Amazonka” Krzeszowice, realizuje projekt pn. „Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50-69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi w latach 2019-2021” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
W ramach projektu planowana jest organizacja na terenie małopolski w latach 2019-2021 pobytów mammobusów oraz cyklu warsztatów informacyjno-edukacyjno-zdrowotnych, podczas których kobiety będą mogły nabyć wiedzę i umiejętności konieczne do zwiększenia świadomości zdrowotnej. 

Projekt skierowany jest do kobiet:
• zamieszkałych/pracujących/uczących się w województwie małopolskim,
• w wieku 50-69 lat, objętych Krajowym Programem Profilaktyki Raka Piersi,
• które nie wykonywały mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy i dotyczy:
1. Działań informacyjno – edukacyjnych o tematyce prozdrowotnej:
– udział w prelekcjach i warsztatach,
– nauka samobadania piersi z użyciem profesjonalnych fantomów,
– film informacyjno – edukacyjno – instruktażowy,
– materiały informacyjno – edukacyjne dla uczestniczek badań oraz edukacji,
–  wyżywienie podczas wsparcia
2. Możliwości wykonania bezpłatnego badania mammograficznego.
3. Zwrotu kosztu niezbędnego dojazdu dla realizacji badania mammograficznego z miejsca zamieszkania i z powrotem dla kobiet mieszkających poza miejscem wykonywania badania.
4. Zabezpieczenia opieki nad osobą niesamodzielną, którą zajmuje się kobieta objęta wsparciem w ramach projektu podczas edukacji.
5. Udogodnień dla osób niepełnosprawnych jako uczestniczek projektu (zabezpieczenie transportu specjalistycznego na badanie mammograficzne, zabezpieczenie asystenta.

Uczestnictwo w projekcie jest BEZPŁATNE!

Badania mammograficzne w gminie Skrzyszów odbędą się: 26 sierpnia (9.00 – 16.00) oraz 27 sierpnia 2020 r. (12.00-18.00) przy budynku Remizy OSP w Skrzyszowie. Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie poniżej.

 

PLAK mmg skrzyszów 26-27 08 2020

Ponadto Centrum Medyczne Maszachaba we współpracy z partnerem: Centrum Medycznym SKOPIA zapraszają na spotkanie edukacyjne w ramach projektu  pn. „Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 25-59 lat w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy w latach 2019-2020” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2. Programy zdrowotne, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Projekt skierowany jest do kobiet
w wieku 25-59 lat, zamieszkałych lub pracujących, lub uczących się w województwie małopolskim, objętych Krajowym Programem Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, które nie wykonywały badania cytologicznego w ciągu ostatnich 36 miesięcy i dotyczy:
1. Działań informacyjno – edukacyjnych o tematyce prozdrowotnej:
– udział w prelekcjach i warsztatach,
– film informacyjno – edukacyjno – instruktażowy,
– materiały informacyjno – edukacyjne,
– wyżywienie podczas wsparcia,
– udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
2. Możliwości wykonania bezpłatnego badania cytologicznego
3. Zwrotu kosztów opieki nad osobą niesamodzielną, którą zajmuje się kobieta objęta wsparciem w ramach projektu podczas edukacji
4. Zwrotu kosztu niezbędnego dojazdu dla realizacji badania cytologicznego z miejsca zamieszkania i z powrotem dla kobiet mieszkających poza miejscem wykonywania badania.
Uczestnictwo w projekcie jest BEZPŁATNE!
Spotkanie edukacyjne w gminie Skrzyszów odbędzie się 27 sierpnia 2020 r. w Remizie OSP w Skrzyszowie od godz. 15.00. Szczegóły na plakacie poniżej.

plakat 255 w skrzyszów 27 08 20

Innym projektem realizowanym przez Centrum Medyczne Maszachaba jest projekt pn. „Wsparcie pracujących w radzeniu sobie ze stresem”. 

Plakat informacyjny_Stres