Pages

Categories

SzukajSeminarium dla sołtysów, członkiń KGW i aktywnych obywateli dla rozwoju

Seminarium dla sołtysów, członkiń KGW i aktywnych obywateli dla rozwoju

by
14 października 2020
Najnowsze informacje
No Comment

Szanowni Państwo,
w dniach 22-23 października odbędzie się III Małopolskie Seminarium Liderów Aktywnych dla Rozwoju. Organizator Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, zapraszam do udziału w wydarzeniu sołtysów, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich oraz aktywnych obywateli działających na rzecz rozwoju. Seminarium odbywać się będzie w formie online a wszystkie nagrania wystąpień prelegentów będą przygotowane zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych. Zgłoszenia do udziału w III Małopolskim Seminarium Liderów Aktywnych dla Rozwoju należy dokonać na stronie pod linkiem:
https://app.evenea.pl/event/seminariumliderow/