Pages

Categories

SzukajKonsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Skrzyszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2021

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Skrzyszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2021

by
15 października 2020
Najnowsze informacje
No Comment

Na podstawie uchwały Nr IX/105/11 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 16 września 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011r. Nr 519, poz. 5256), Wójt Gminy Skrzyszów serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Skrzyszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz.994 z późn.zm.) na 2021 rok.
Termin konsultacji: od 15 października 2020 r. do 29 października 2020 r.
Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Skrzyszów.

1.Program Współpracy Gminy Skrzyszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2021 2.Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji