Pages

Categories

SzukajAll posts by Dawid Kapustka

Wszystkie osoby uczestniczące w imprezie i przebywających na niniejszym obiekcie, zobowiązane są do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania poniższych postanowień regulaminu. Organizator imprezy masowej jest uprawniony do utrwalania przebiegu i...

Realizując „Program Współpracy Gminy Skrzyszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, art. 18a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)”, zarządzam co następuje: ZARZĄDZENIE NR 35.20...

Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską posiadającą uprawnienia PZN lub MENiS oraz przygotowanie pedagogiczne W ramach projektu zapewniony jest sprzęt narciarski (tj. narty, buty narciarskie, kijki, kask) – jeżeli ktoś posiada swój własny sprawny sprzęt ...