Pages

Categories

SzukajAll posts by UG

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 94 Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie Zjawisko/stopień zagrożenia Upał/3 Obszar województwo małopolskie Ważność (cz. urz.) od godz. 14:00 dnia 09.08.2017 do godz. 19:30 dnia 11.08.2017 Przebieg Prognozuje się temper...

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 69 – burze z gradem Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/1 Obszar województwo małopolskie Ważność (cz. urz.) od godz.08:00 dnia 24.05.2017 do godz.17:00 dnia 24...

Ostrzeżenie meteorologiczne – przymrozki Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie Zjawisko/stopień zagrożenia Przymrozki/1 Obszar województwo małopolskie Ważność (cz. urz.) od godz. 22:00 dnia 19.04.2017 do godz. 07:00 dnia 20.04.2017 Przebieg...

Wójt Gminy Skrzyszów organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Odpady wielkogabarytowe powinny być wystawione w miejscu, z którego odbierane są odpady komunalne (pojemniki). Zbiórka prowadzona będzie od godziny 6:00 zgodnie z poniższym harmonogramem: Miejscowość  Data Skrzyszów 1...

W dniu 28 sierpnia 2016 roku na boisku sportowym w Łękawicy odbyły się gminne zawody sportowo – pożarnicze. Udział w nich wzięły wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy tj. OSP KSRG Skrzyszów, OSP KSRG Szynwałd, OSP KSRG Pogórska Wola, OSP Łękawica, OSP Ła...