Pages

Categories

SzukajAll posts by KW

Urząd Gminy w Skrzyszowie poszukuje kuriera do roznoszenia pism urzędowych na terenie miejscowości Ładna w ramach umowy zlecenia. Osoby zainteresowane roznoszeniem pism urzędowych proszone są o zgłaszanie się do Urzędu, pok. 24. Więcej informacji pod tel. 14 632 63 30 wew. 129...

W Tarnowie rusza  pierwszy nabór do projektu „Wyjdź na Plus”, stanowiącego wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia, na regionalnym rynku pracy. Fundacja Proaktywni rozpoczęła rekrutację uczestników spośród mieszkańców Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego. Spotkania rekrut...

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 139 Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie Zjawisko/stopień zagrożenia Oblodzenie/1 Obszar województwo małopolskie Ważność (cz. urz.) od godz. 18:00 dnia 29.12.2017 do godz. 10:00 dnia 30.12.2017 Przebieg Prognozuje się ...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Skrzyszów w 2018 roku w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – udzielanie schronienia dla osób bezdomnych. Ogłoszenie w...