Pages

Categories

SzukajOgłoszenia

Wójt Gminy Skrzyszów informuje o wydaniu przez Wojewodę Małopolskiego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn: „Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina – Pogórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa małopolskiego&...

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2014 r. poz. 1501 ze zmianami) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2...

Wójt Gminy Skrzyszów informuje że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Skrzyszowie, na okres 21 dni począwszy od dnia 3 sierpnia 2016 roku zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu na wynajem części budynku magazynowo-biurowego położonego w obrębie Ładna. Szczegółowe infor...

Wójt Gminy Skrzyszów informuje że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Skrzyszowie, na okres 21 dni począwszy od dnia 1 lipca 2016 roku zostały zamieszczone ogłoszenia wykazujące nieruchomości gminne obejmujące: grunty rolne położone w obrębach: Łękawica, Pogórska Wola, S...

Wójt Gminy Skrzyszów informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Skrzyszowie, na okres 21 dni począwszy od dnia 16 maja 2016 roku, zostało umieszczone ogłoszenie wykazujące nieruchomości gminne przeznaczone do dzierżawy położone w obrębie Łękawica. Szczegó...

Wójt Gminy Skrzyszów ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego n...