Pages

Categories

SzukajOstrzeżenia Meteo

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 106 Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/1 Obszar województwo małopolskie: subregion południowy Ważność (cz. urz.) od godz. 12:00 dnia 13.09.2017 do godz. 06:00 dnia 14...

Ostrzeżenie hydrologiczne Nazwa biura Biuro prognoz hydrologicznych BPH O/Kraków IMGW-PIB Zjawisko/stopień zagrożenia Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/ 2 Obszar województwo małopolskie: zlewnie: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy  Ważność (cz. urz.) od godz. 09:04 dnia ...