Pages

Categories

SzukajBez kategorii

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405) WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia o ...

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 114- Silna mgła Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie Zjawisko/stopień zagrożenia Silna mgła/1 Obszar województwo małopolskie  Ważność (cz. urz.) od godz. 20:00 dnia 20.10.2017 do godz.10:00 dnia 21.10.2017 Przebieg Pr...