Pages

Categories

Szukaje-Xtra Kompetentni

Dostawa komputera stacjonarnego wraz z podstawowym wyposażeniem (monitor, myszka, klawiatura, system operacyjny, pakiet oprogramowania biurowego) oraz drukarki kolorowej na potrzeby jednostki realizującej projekt pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Skrzyszów”. Więcej info...