Pages

Categories

Szukaje-Xtra Kompetentni

Wójt Gminy Skrzyszów zachęca do licznego udziału w bezpłatnych szkoleniach informatycznych realizowanych w ramach projektu pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Skrzyszów”. Projekt skierowany jest do Mieszkańców Gminy Skrzyszów w wieku 25 – 74 lata, którzy chcieliby ...

Wójt Gminy Skrzyszów informuje, że w związku z przystąpieniem do projektu „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Skrzyszów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa Działanie ...