Pages

Categories

SzukajGospodarka komunalna

Wójt Gminy Skrzyszów organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Odpady wielkogabarytowe powinny być wystawione w miejscu, z którego odbierane są odpady komunalne (pojemniki). Zbiórka prowadzona będzie od godziny 6:00 zgodnie z poniższym harmonogramem: Miejscowość  Data Skrzyszów 1...

Gmina Skrzyszów w ramach edukacji ekologicznej zorganizowała akcję przekazywania drzewek (żywotników zachodnich) mieszkańcom, którzy oddawali odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pogórskiej Woli. Wójt Gminy Skrzyszów przekazywał drzewka osobom, które dostarczały ...