Pages

Categories

SzukajGospodarka komunalna

Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasta Tarnowa, gminy Tarnów, gminy Skrzyszów, gminy Wierzchosławice, gminy Pleśna, gminy Lisia Góra, gminy Pilzno, gminy Tuchów na okres 3 lat ustaloną przez Przedsiębiorstwo wodoc...