Pages

Categories

SzukajGospodarka komunalna

Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasta Tarnowa, gminy Tarnów, gminy Skrzyszów, gminy Wierzchosławice, gminy Pleśna, gminy Lisia Góra, gminy Pilzno, gminy Tuchów na okres 3 lat ustaloną przez Przedsiębiorstwo wodoc...

Od 1 stycznia 2018r. w Gminie Skrzyszów za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odpowiadać będzie firma FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów, tel. 14 621 45 85. Firma ta obsługiwać będzie również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). ...