Pages

Categories

SzukajNajnowsze informacje

Realizując „Program Współpracy Gminy Skrzyszów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2018 poz. 450...

 Jak co roku w listopadzie panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Ładnej, urządziły najmłodszym milusińskim i ich misiom zabawę z okazji Dnia Pluszowego Misia. Były konkursy, zabawy, tańce, a nawet przeciąganie liny. Panie jak zawsze przygotowały słodki poczęstunek dla swych gości. Dz...