Pages

Categories

SzukajNajnowsze informacje

Seniorzy ze Skrzyszowa na zaproszenie samorządu gminy Skrzyszów uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym. W niedzielę 7 stycznia w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II odbyło się coroczne spotkanie przy opłatku i kolędach. Uczniowie klas II i III pod kierunkiem nauczycieli: Pauliny Obrzut,...

W sobotę 6 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe w Szkole Podstawowej w Ładnej. Na zaproszenie samorządu gminy Skrzyszów seniorzy z Ładnej mieli okazje podzielić się opłatkiem oraz wysłuchać życzeń noworocznych. Uczniowie klas III, V,VI, VII pod kierunkiem nauczycieli: pani Anny Mak...

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Skrzyszów w 2018 roku w dziedzinie pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – udzielanie schronienia dla osób bezdomnych ...

Wójt Gminy Skrzyszów informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Skrzyszowie, na okres 21 dni, począwszy od dnia 9 stycznia 2018 roku został zamieszczony wykaz nieruchomości gminnych obejmujący: nieruchomość gruntową położoną w obrębie Skrzyszów, oznaczoną...

Trzy skrzyszowskie szkoły zostały wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Rządowy program „Aktywna tablica” ma za zadanie rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2017-2019.  Program ten j...