Pages

Categories

SzukajOgłoszenia

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Skrzyszów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów – etap A – część I oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów etap B, C, D wraz z prognozami oddz...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Skrzyszów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za...

Osoby, które są chętne do wydzierżawienia swoich pól, łąk, nieużytków proszone są o kontakt z sołtysem w danej miejscowości. SZYNWAŁD Sołtys Żywiec Maria tel. 14 6 742 020 kom. 881 772 894 SKRZYSZÓW Sołtys Mondel Halina tel. 14 6 745 467 kom. 888 669 291 POGÓRSKA WOLA Sołtys Stola...