Pages

Categories

SzukajOgłoszenia

Wójt Gminy Skrzyszów informuje,   że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Skrzyszowie, na okres 21 dni począwszy od dnia 27 lipca 2018 roku zostały zamieszczone: wykaz nieruchomości obejmujący działkę stanowiącą własność Gminy Skrzyszów, przeznaczoną do sprz...

Wójt Gminy Skrzyszów informuje,   że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Skrzyszowie, na okres 21 dni począwszy od dnia 8 lutego 2018 roku zostały zamieszczone: wykaz nieruchomości obejmujący działki stanowiące własność Gminy Skrzyszów, przeznaczone do sprzeda...

Urząd Gminy Skrzyszów informuje, że od dnia 1 stycznia 2018 roku na terenie miejscowości Łękawica, Pogórska Wola, Skrzyszów i Szynwałd zaczną obowiązywać uproszczone plany urządzenia lasów będących własnością osób fizycznych, opracowane przez Starostę Tarnowskiego. Od tej daty, ...

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) i art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu ...