Pages

Categories

SzukajOgłoszenia

Wójt Gminy Skrzyszów informuje że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Skrzyszowie, na okres 21 dni począwszy od dnia 7 lutego 2017 roku został zamieszczony wykaz nieruchomości gminnych obejmujący: lokal użytkowy położony w obrębie Ładna, przeznaczony do dalszego naj...

Wójt Gminy Skrzyszów informuje że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Skrzyszowie, na okres 21 dni począwszy od dnia 8 grudnia 2016 roku zostały zamieszczone wykazy nieruchomości gminnych obejmujące: teren o powierzchni 52m2, zlokalizowany na działkach ewidencyjnych nr 1019/3 i...

GPŚiG.6220.7.2016                                                                                              Skrzyszów, dnia  7.12.2016 r.   ZAWIADOMIENIE o  wszczęciu […]...

Wójt Gminy Skrzyszów informuje o wydaniu przez Wojewodę Małopolskiego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn: „Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina – Pogórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa małopolskiego&...