Pages

Categories

Szukaj



Kierownictwo Urzędu Gminy Skrzyszów

mgr inż. Marcin Kiwior
Wójt Gminy Skrzyszów

Sekretarz Gminy Skrzyszów
mgr Cecylia Andrusiewicz


Skarbnik Gminy Skrzyszów
mgr Rafał Iwan