Pages

Categories

SzukajPodatki

tel. bezpośredni: 14 6887009 pok. 17

Podatek rolny:
– podstawą obliczenia podatku rolnego na 2019 r. jest średnia cena skupu żyta uzyskana za okres 11 kwartałów, ogłoszona w Komunikacie GUS z dnia 18 października 2018 r., która została obniżona uchwałą Nr XL/413/18 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 października 2018 r. i wynosi 45,00 zł za 1dt. – tj: 112,50zł – z 1 ha przeliczeniowego; 225,00 – z 1 ha fizycznego.

Podatek leśny:
– podstawą obliczania podatku leśnego na 2019 r. jest średnia cena sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. ogłoszona w Komunikacie GUS z dnia 19 października 2018 r. – cena ta wynosi 191,98 zł za 1 m3. – tj. 42,24 zł

Podatek od nieruchomości:
– podstawą obliczenia podatku od nieruchomości na 2019 r. jest uchwała Nr XXXIII/302/17 Rady Gminy  Skrzyszów z dnia 23 listopada 2017 r.

Płatność podatków:
– na konto indywidualne, podane w decyzji podatkowej (nakazie płatniczym)
– kasa Urzędu Gminy Skrzyszów godz. 9-13.15 oraz 14-16.45 (pn.), 7.30-13.15 oraz 14-15.15 (wt.-pt),
– inkasenci w ustalonych terminach płatności rat podatkowych

Podatki

osoby prawne
podatek od nieruchomości –DN-1
podatek rolny –DR-1,
podatek leśny – DL-1,

osoby fizyczne
informacja w podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego – INRL-1

 

Podatek od środków transportu

 obowiązują stawki podatku zgodnie z uchwałą UCHWAŁA Nr I/7/14 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skrzyszów  zmieniona uchwałą Uchwała Nr. XII/103/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 grudnia 2015r.

 

 

Więcej formularzy…