Pages

Categories

SzukajPrzedsiębiorcy świadczący usługi przy odbiorze odpadów

 

Od 1 lipca 2015r. w Gminie Skrzyszów za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odpowiadać będzie firma TRANS-FORMERS KARPATIA Spółka  z o.o. ul. Krakowska 46, 33-100 Tarnów, tel. 14 621 45 85. Firma ta obsługiwać będzie również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

W związku z tym w najbliższym czasie pracownicy tej firmy będą rozwozić harmonogramy odbioru odpadów od lipca do grudnia 2015r. Harmonogram odbioru odpadów będzie taki sam dla całej miejscowości, a odbiór odbywał się będzie w cyklu dwa razy w miesiącu odpady zmieszane i raz w miesiącu odpady segregowane.

 1) Firma odbierająca odpady komunalne z terenu Gminy Skrzyszów- od lipca 2015r. do grudnia 2017r.

2)Firma odbierająca odpady komunalne z terenu Gminy Skrzyszów– do końca czerwca 2015 r.

3) Firmy odbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu Gminy Skrzyszów

4)Podmioty gospodarcze opróżniajace zbiorniki bezodpływowe i transportujące nieczystości ciekłe z terenu gminy Skrzyszów

5)PODMIOTY GOSPODARCZE DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI.