Pages

Categories

SzukajReferaty

Referaty

 1. Referat organizacyjno -administracyjny i spraw obywatelskich:
  • kierownik referatu – Sekretarz Gminy
  • stanowisko d/s informatyki, ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa teleinformatycznego,
  • stanowisko d/s obsługi sekretariatu i kancelarii niejawnej,
  • stanowisko d/s ewidencji ludności i dowodów osobistych,
  • stanowisko d/s informatyki,
  • stanowisko d/s promocji Gminy i kultury,
  • stanowisko d/s pozyskiwania środków pozabudżetowych,
  • sprzątaczka,
  • robotnik gospodarczy,
  • stanowisko konserwatora
 2. Referat finansowy i podatków:
  • Kierownik Referatu – Skarbnik Gminy,
  • zastępca skarbnika,
  • stanowisko d/s wymiaru podatków,
  • stanowisko d/s księgowości podatkowej,
  • 2 stanowiska d/s księgowości,
  • stanowisko d/s obsługi kasy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych,
  • stanowisko d/s ewidencji VAT w Gminie i fakturowania oraz rozliczeń z urzędem skarbowym,
  • stanowisko d/s księgowości inwestycyjnej,
  • stanowisko d/s księgowości i rozliczania projektów UE.
 3. Referat gospodarki przestrzennej, środowiska i geodezji:
  • kierownik referatu,
  • 2 stanowiska d/s planowania przestrzennego i budownictwa,
  • stanowisko d/s geodezji.
  • stanowisko d/s rolnictwa, gospodarki wodnej, ochrony przyrody i środowiska,
  • 2 stanowiska d/s utrzymania czystości i porządku w gminie,
  • stanowisko d/s obrotu i gospodarki nieruchomościami,
 4. Referat obsługi jednostek Gminy
  • kierownik referatu,
  • stanowisko d/s kadr,
  • główny księgowy d/s obsługi placówek oświatowych i wychowawczych,
  • 2 stanowiska d/s księgowości placówek oświatowych i wychowawczych,
  • 2 stanowiska d/s plac,
  • pomoc administracyjna
 5. Referat inwestycji i rozwoju
  • kierownik referatu,
  • stanowisko d/s inwestycji i zamówień publicznych,
  • stanowisko d/s zamówień publicznych,
  • stanowisko do spraw inwestycyjnych środków pozabudżetowych.
 6. Urząd Stanu Cywilnego:
 7. Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i jej organów Zakres działania
 8. Radca prawny Zakres działania
 9. Inspektor ochrony danych
 10. Samodzielne stanowisko – pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, sprawy obronności i ochrony przeciwpożarowej Zakres działania
 11. Samodzielne stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej i podatku od środków transportowych Zakres działania
 12. Komendant Gminnej Ochrony P.Poż.