Pages

Categories

SzukajStanowisko ds. kontroli finansowej

Zakres działania

1) kontrola działalności finansowej jednostek organizacyjnych Gminy zgodnie z planem kontroli oraz doraźnie zlecanych przez Wójta,

2) kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych,

3) współpraca z Komisją Rewizyjną Rady Gminy