Pages

Categories

SzukajUchwały

 

 

 

 

 1. UCHWAŁA NR IV.69.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skrzyszów
 2. UCHWAŁA NR IV.68.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
 3. Uchwała Nr. XXXIV/328/17 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 27.12.2017r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 4. Uchwała Nr. XXXIV/327/17 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 27.12.2017r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty.
 5. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz. 4598 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
 6. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz. 3200 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skrzyszów
 7. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz. 3275 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 8. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz. 3276 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
 9. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz. 3277 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 10. Uchwała nr XXVI/311/13 z dnia 12 września 2013 r. zmieniające uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skrzyszów
 11. Uchwała nr XXV/303/13 z dnia 28 czerwiec 2013 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przez bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebania i spalania zwłok zwierzęcych i ich części
 12. Uchwała nr XXV/302/13 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 13. Uchwala XXIV/288/13 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 7 czerwca 2013 r.w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości połóżonych na terenie Gminy Skrzyszów
 14. Uchwała nr XXIV/287/13 z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skrzyszów
 15. Uchwała nr XXIV/286/13 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
 16. Uchwała XXII/267/13 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 17. Uchwała nr XXII/264/13 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skrzyszów