Pages

Categories

SzukajX Koncert Charytatywny

FANPAGE X Kocenrtu Charytatywnego

Lista przedmiotów na licytację X Koncertu Charytatywnego

Poniżej prezentujemy listę przedmiotów, które można licytować podczas X Koncertu Charytatywnego! Zainteresowane osoby zapraszamy do Urzędu Gminy, gdzie można wszystkie przedmioty zobaczyć na żywo.

Lp. Zdjęcie Przedmiotu Opis Przedmiotu Cena Wywoławcza
1.  IMG_8305 Wacław Onak, Magnolia  

Technika: olej; format: 40×50; sygnowany p.d. 2019

1000,00 zł
2.  IMG_8306 Abstrakcyjne kwiaty

Anonimowy darczyńca

Technika: akryl na płótnie malowany sznurkiem; sygnowany p.d. 2020.

200,00 zł
3.  IMG_8310 VOUCHER od Stowarzyszenia OLIMP Skrzyszów, na wynajęcie altany i przejażdżki konne

Termin ważności: do końca 2020 roku

200,00 zł
4.  IMG_8316 Piłka z podpisami piłkarzy reprezentacji Polski (mecz: Polska – Izrael, Eliminacje do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2020)

Anonimowy darczyńca

200,00 zł
5.  IMG_8317 Autor: Piotr Sajdak

Technika: akryl na płótnie; format: 50×65; sygnowany p.d. 2020

300,00 zł
6.  IMG_8307 Obraz przekazany przez Koło Łowieckie „Dzik”

Autor: Józef Lobel

Technika: akwarela na płótnie; format: 50×70; sygnowany p.d. 1996

300,00 zł
7.  IMG_8318 Autor: Piotr Sajdak

Technika: akryl na płótnie; format: 50×70 cm; sygnowany p.d. 2020

300,00 zł
8.  IMG_8319 Koszulka reprezentacji Polski w piłce nożnej Roberta Lewandowskiego z autografem

Koszulka podarowana przez Urszulę Augustyn, posłankę na Sejm RP.

500,00 zł
9.  IMG_8308 VOUCHER od Wójta Gminy Skrzyszów Marcina Kiwiora upoważniający do jazdy Lamborghini Huracán na torze Moto Park Kraków 300,00 zł
10.  IMG_8321 Wypalony w drewnie obraz Ostatniej Wieczerzy (Leonardo da Vinci) wykonany przez Dawida Kapustkę; format: 50×100 cm 300,00 zł
11.  IMG_8324 Kosz miodów podarowany przez Koło Pszczelarzy w Skrzyszowie 400,00 zł
12.  IMG_8324 Kosz miodów podarowany przez Koło Pszczelarzy w Szynwałdzie 300,00 zł
13.  IMG_8324 Maskotka „Kubuś Puchatek” podarowana przez Natalię Chlubę 100,00 zł
14.  IMG_8324 Jerzy Martynów, Motyw z Prowansji – Francja (z cyklu Mosty łączą)

Technika: akryl na płótnie; format: 100×120 cm; sygnowany p.d. 2016

1000,00 zł

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom !

REGULAMIN IMPREZY
„X Koncert Charytatywny w Skrzyszowie”
Miejsce imprezy: hala sportowa
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skrzyszowie.
Termin: 26 stycznia 2020 r.

 1. Wszystkie osoby uczestniczące w imprezie i przebywających na niniejszym obiekcie, zobowiązane są do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania poniższych postanowień regulaminu.
 2. Organizator imprezy masowej jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania się osób przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz.
 3. Impreza jest biletowana – brak biletu upoważnia do usunięcia osoby z obiektu.
 4. Zakaz wstępu na obiekt (teren) dotyczy:
  a) osób wpisanych do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe,
  b) osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, szklane opakowania, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób wnoszących przedmioty uniemożliwiające identyfikację np. kominiarki,
  c) osób zachowujących się agresywnie, odmawiających wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem lub sprawdzenia bagażu bądź odzieży (w przypadku podejrzenia, iż próbują wnieść wyżej wymienione środki lub przedmioty),
  d) małoletnich, bez opieki dorosłych opiekunów.
 5. Z obiektu zostaną usunięte osoby, które:
  a) zachowują się agresywnie, zakłócają imprezę lub stwarzają zagrożenie dla innych osób,
  b) pomimo zakazu weszły lub wniosły wyżej wymienione zabronione środki lub przedmioty.
 6. Osoby obecne na obiekcie zobowiązane są stosować się do poleceń organizatora i służb porządkowych.
  W przypadku stawiania oporu służbom porządkowym w/wym. Osoby zostaną bezzwłocznie przekazane Policji. Czynności wymienione powyżej powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte. Szczegółowe działania służb porządkowych określa instrukcja opisująca zadania służby porządkowej i informacyjnej.
 7. Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie, bądź rodzice.
 8. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na obiekcie – terenie powinny:
  a) natychmiast powiadomić Służby Porządkowe,
  b) unikać paniki,
  c) stosować się do poleceń Służb Porządkowych i komunikatów,
  d) kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami,
  e) nie utrudniać dojazdu służb ratowniczych.
 9. Zabezpieczenie medyczne imprezy stanowić będzie wyspecjalizowany zespół medyczny z Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz.U.12.0.181 z dnia 17 lutego 2012 r.).
 10. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, iż podstawowym zadaniem służby porządkowej, jest przeciwdziałanie i niedopuszczenie do powstania nawet najmniejszego zagrożenia dla mienia i uczestników imprezy masowej.
  Każde podjęte działanie, przez służby porządkowe, zapobiegające tego typu zjawiskom, jest dopuszczalne pod warunkiem, że będzie zgodne z prawem.
 11. Podczas imprezy masowej organizator będzie utrwalał jej przebieg w postaci obrazów cyfrowych, w związku z czym istnieje możliwość utrwalenia danych biometrycznych w postaci wizerunku twarzy, osób w niej uczestniczących. Wchodząc na teren imprezy masowej, osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO zgodnie z art. 81 ust. 2 o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celu promocji imprezy i działalności organizatora.Administratorem Danych jest Gminne Centrum Kultury i Bibliotek, adres: Skrzyszów 638, 33- 156 Skrzyszów. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych poczta elektroniczna: biblioteka@gcb-skrzyszow.pl. W przypadku pytań z zakresu ochrony danych osobowych proszę o kontakt na podany wyżej adres Administratora lub Inspektora Ochrony Danych.
  Regulamin imprezy dostępny jest poprzez:
  1. Strony internetowe www.skrzyszow.pl
  2. W formie drukowanej – do wglądu w siedzibie GCKiB
  3. W formie drukowanej – przy każdym wejściu/wyjściu na teren imprezy.

BILETY NA KONCERT CHARYTATYWNY JUŻ W SPRZEDAŻY!

Informujemy, że ruszyła sprzedaż biletów na X Koncert Charytatywny, który odbędzie się 26.01.2020 r. w Skrzyszowie. Na koncercie wystąpią NEW CHAPTER oraz gwiazda wieczoru MARYLA RODOWICZ. Bilety w cenie 40 zł do nabycia w Urzędzie Gminy, w bibliotekach w Łękawicy, Pogórskiej Woli, Skrzyszowie i Szynwałdzie, w Tarnowskim Centrum Informacji – Rynek 7. Prowadzona jest również sprzedaż online na platformie evently.pl.