Pages

Categories

SzukajBadania statystyczne w 2021

Badania statystyczne w 2021

by
7 stycznia 2021
Najnowsze informacje
No Comment

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w 2021 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie prowadził liczne badania ankietowe gospodarstw domowych, rolnych, przedsiębiorstw i instytucji na terenie województwa małopolskiego. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2020 roku poz. 443, z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej.
W trosce o wspólne zdrowie i bezpieczeństwo, z uwagi na sytuację epidemiczną, badania statystyczne w 2021 r. będą realizowane przez pracowników Urzędu Statystycznego w Krakowie głównie metodą wywiadu telefonicznego. W załączeniu przesyłam wykaz badań ankietowych planowanych do realizacji w 2021 r. Tożsamość ankieterów statystycznych można sprawdzić poprzez aplikację na stronie internetowej https://sa.stat.gov.pl/formularz/ lub telefonicznie pod numerami: +48 12 65 63 032, +48 695 256 281, +48 12 41 56 011.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775 z późn. zm.), od 1 kwietnia bieżącego roku na terenie całej Polski zostanie przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.
Pozyskane w badaniach statystycznych dane są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa małopolskiego oraz stanowią podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych. Zbierane i gromadzone w badaniach dane indywidualne i osobowe są objęte tajemnicą statystyczną – są one należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostają nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.
Informacje o realizowanych badaniach ankietowych można uzyskać u kierownika Wydziału Badań Ankietowych pani Joanny Klimont pod numerami telefonu: +48 695 256 281 lub + 48 12 65 63 032; e-mail: J.Klimont@stat.gov.pl

Załączniki:

 1. Wzory legitymacji ankietera
 2. Wykaz badań realizowanych w 2021 r. przez Urząd Statystyczny w Krakowie
   

  Nazwa badanie Symbol badania Termin realizacji badania Imię i nazwisko koordynatora Kontakt
  Badanie budżetów gospodarstw domowych BBGD 1.01 – 31.12.2021 Danuta Włodarczyk D.Wlodarczyk@stat.gov.pl
  Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej DS-52 28.09-20.10.2021
  Kondycja gospodarstw domowych KGD 1.01 – 31.12.2021
  Badanie aktywności ekonomicznej ludności BAEL 1.01 – 31.12.2021 Iwona Filipowska I.Filipowska@stat.gov.pl  
  Sytuacja na rynku pracy migrantów i ich potomków ZD-H I kwartał 2021
  Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego R-ZW-S 1-28.06.2021 Danuta Pietruszka D.Pietruszka@stat.gov.pl
  1-23.12.2021
  Badania pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej R-ZW-B 1-28.06.2021
  1-23.12.2021
  Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym AK-R 15-29.01.2021
  15-30.07.2021
  Europejskie badanie warunków życia ludności EU-SILC 27.09-30.11.2021 Barbara

  Jakóbczak-Wójcik

  B.Jakobczak-Wojcik@stat.gov.pl
  Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w Podróżach PKZ 2.01 – 20.01.2021
  1.04 – 20.04.2021
  1.07 – 20.07.2021
  1.10 – 20.10.2021
  Podróże nierezydentów do Polski. Ruch pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej  PDP, BRG, BRGp 2.01 – 31.12.2021
  Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych SSI-10 01.04-31.05.2021
  Notowanie cen detalicznych C02 5.01 – 31.12.2021 Kinga Gębka K.Gebka@stat.gov.pl
  Notowanie cen targowiskowych R-CT 5.01 – 31.12.2021
 3. Plakat o badaniach rolniczych
 4. Plakat o badaniach ankietowych