Pages

Categories

Szukaj„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, do przepompowni i drogami dojazdowymi w m. Pogórska Wola – przysiółek Wielkie Pole” – zakończona

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, do przepompowni i drogami dojazdowymi w m. Pogórska Wola – przysiółek Wielkie Pole” – zakończona

W Pogórskiej Woli zakończona została inwestycja pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, do przepompowni i drogami dojazdowymi w m. Pogórska Wola – przysiółek Wielkie Pole”.
W ramach inwestycji została rozbudowana sieć kanalizacyjna o długości ok. 20 km (w tym 16,5 km kanalizacji grawitacyjnej i 3,5 km kanalizacji tłocznej) i 6 przepompowni ścieków. Wykonano także 198 przyłączy kanalizacyjnych o długości ok 3,7 km. Wykonawcą prac była firma MAT-MAT Krzysztof Mącior z Szynwałdu.
Prace rozpoczęły się końcem 2018 roku i trwały 2 lata. Inwestycja była dofinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach priorytetu: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działania: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Wysokość dofinansowania to 5 852 277,87 PLN a całkowity koszt realizacji projektu to 12 167 819,94 PLN. Na budowę kanalizacji Gmina Skrzyszów pozyskała także pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2 854 683,00 PLN.