Pages

Categories

SzukajInformacje dla bezrobotnych

 Fundacji STELLA VIRIUM realizuje projekt Career Turn – bezpłatne wsparcie skierowane do osób wchodzących na rynek pracy lub mających trudności z podjęciem zatrudnienia. Projekt realizowany jest od 7 lat; od zeszłego roku, ze względu na pandemię COVID -19, w formie zdal...

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie planuje pierwszą turę rekrutacji do projektu „Łap skilla!” dla osób pracujących w wieku 18-24 lata. Rekrutacja będzie trwać w dniach 19.04.2021-30.04.2021 lub do wyczerpania limitu miejsc. W  pierwszej turze do projektu może zostać...