Pages

Categories

SzukajOgłoszenia

W celu wspólnej realizacji projektu Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 2017 o zmianie ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Gmina Skrzyszów ; 33-156 Skrzyszów 642, ogłasza wyniki konkur...

OGŁOSZENIE   Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zby...

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 2017 o zmianie ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Gmina Skrzyszów ; 33-156 Skrzyszów 642, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację pr...

Wójt Gminy Skrzyszów informuje,   że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Skrzyszowie, na okres 21 dni począwszy od dnia 21 lipca 2021 roku został zamieszczony wykaz nieruchomości obejmujący działkę położoną w obrębie Łękawica, przeznaczoną do dzierżawy oraz lokal u...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Skrzyszów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów – etap A zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów – etap B, C, D Na podstawie art. 17 pkt 9 usta...