Pages

Categories

SzukajOgłoszenia Różne

Wójt Gminy Skrzyszów ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego n...

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy informuje o możliwości wzięcia udziału w BEZPŁATNYCH zajęciach które będą realizowane w I kwartale 2016 r. Warsztaty organizowane przez Centrum pomagają uczestnikom nazwać i wzmocnić ich zasoby, pot...

Wójt Gminy Skrzyszów informuje że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Skrzyszowie, na okres 21 dni począwszy od dnia   12 października 2015 roku, zostało zamieszczone ogłoszenie wykazujące niżej wymienione   nieruchomości   gminne przeznaczone : 1/.do sprzedaży -w  obręb...