Pages

Categories

SzukajPROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

W Pogórskiej Woli zakończona została inwestycja pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, do przepompowni i drogami dojazdowymi w m. Pogórska Wola – przysiółek Wielkie Pole”. W ramach inwestycji została rozbudowana sieć kanalizacyjna o długości ok. 20 km (w tym 16,5 k...

W Pogórskiej Woli realizowana jest inwestycja pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, do przepompowni i drogami dojazdowymi w m. Pogórska Wola – przysiółek Wielkie Pole”. Inwestycja jest dofinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramac...

Trwają prace przy budowie sieci kanalizacyjnej w Pogórskiej Woli na przysiółku Wielkie Pole. W ramach prac zaplanowano budowę 188 przyłączy kanalizacyjnych oraz ponad 16 km sieci. Podczas wykonywania robót w najbliższych miesiącach można się spodziewać utrudnień komunikacyjnych. Prace ...

W dniu 29 listopada 2018 r. została podpisana umowa na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, do przepompowni i drogami dojazdowymi w Pogórskiej Woli (przysiółek Wielkie Pole). Koszt całej inwestycji wyniesie 11 251 332,47 zł, z czego 5 823 553,70 zł zostanie dofinansowane ze ...