Pages

Categories

SzukajCo to jest Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)?

Co to jest Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)?

by
14 stycznia 2022
CEEB, Najnowsze informacje
No Comment

CEEB to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. Zebrane informacje pozwolą dostosować działania nakierowane na walkę ze smogiem.

Docelowo w systemie pojawią się informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. Możliwe będzie także zamówienie przeglądu kominiarskiego.

Czy muszę składać deklarację do CEEB?

Tak, od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek przekazać informację o sposobie ogrzewania budynku. Dotyczy to domów mieszkalnych, budynków gospodarczych i lokali usługowych.

Do kiedy mam czas?

Termin na złożenie deklaracji dla istniejących budynków mija 30 czerwca 2022 roku. Dla nowych budynków oraz tych, w których dokonano zmiany sposobu ogrzewania, deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od pierwszego uruchomienia źródła ciepła.

Jakie źródła ciepła muszą zostać zgłoszone?

Zgłoszeniu podlegają m.in.:

– sieć ciepłownicza,

– kotły na paliwo stałe (węgiel/drewno),

– kominki, kozy, piece kaflowe, kuchnia węglowa,

– kotły i kominki gazowe,

– kotły olejowe,

– pompy ciepła,

– ogrzewanie elektryczne, bojler elektryczny,

– kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.

NIE ZGŁASZAMY: paneli fotowoltaicznych i klimatyzatorów.

Jak złożyć deklarację CEEB?

Deklarację można złożyć w formie elektronicznej poprzez stronę https://ceeb.gov.pl (konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego) lub w formie papierowej w Urzędzie Gminy (pocztą lub osobiście).

Więcej informacji

Informacje o CEEB dostępne są na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego www.gunb.gov.pl oraz w Urzędzie Gminy.