Pages

Categories

SzukajCzym jest uchwała antysmogowa dla Małopolski?

Czym jest uchwała antysmogowa dla Małopolski?

by
14 stycznia 2022
Najnowsze informacje
No Comment

Uchwała określa terminy wymiany pieców na paliwa stałe, wskazuje rodzaje węgla, które nie mogą być użytkowane w domowych paleniskach. Określa również warunki dla biomasy np. drewna w zakresie wilgotności. Obowiązek zastosowania się do uchwały spoczywa na każdym mieszkańcu Małopolski (z wyjątkiem obszaru Krakowa).

Do kiedy można użytkować kotły węglowe i na drewno?

Od 1 stycznia 2023 roku nielegalne będzie użytkowanie kotłów i pieców na węgiel lub drewno, które nie spełniają wymagań klasy 3 lub wyższej. Dotyczy to również urządzeń, dla których nie da się określić klasy emisji (np. brak dokumentacji, brak tabliczki znamionowej). Do końca 2026 roku należy wymienić kotły 3 lub 4 klasy.

Upewnij się jaką klasę ma Twój kocioł!

Czy można instalować nowe kotły na węgiel i drewno?

Instalowany kocioł na węgiel lub drewno musi spełniać wymagania ekoprojektu, musi posiadać automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy tylko kotłów zgazowujących) i nie może być wyposażony w ruszt awaryjny. Zakazane jest spalanie drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%, a przy zakupie węgla koniecznie należy zadbać o świadectwo jakości węgla.

Czy uchwała dotyczy kominków?

Użytkowane kominki i inne ogrzewacze od 1 stycznia 2023 roku muszą spełniać wymagania ekoprojektu lub mieć sprawność cieplną co najmniej 80% lub być doposażone w urządzenia redukujące emisję do poziomu ekoprojektu np. elektrofiltr.

Co grozi za niezastosowanie się do uchwały?

Brak dostosowania się do wymagań przepisów i użytkowanie zakazanych urządzeń lub paliw zagrożone jest mandatem do 500 zł lub karą grzywny do 5 tys. zł.

Więcej informacji

Informacje o uchwale antysmogowej dostępne są na stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl/antysmogowa lub w Urzędzie Gminy.

Skorzystaj z dofinansowania!

Właściciele budynków jednorodzinnych mogą skorzystać z dofinansowania z programu Czyste Powietrze (www.czystepowietrze.gov.pl) na wymianę starych kotłów, ocieplenie domu i wymianę okien oraz instalację paneli fotowoltaicznych. Dostępne są trzy progi dofinansowania w zależności od wysokości dochodów: 30%, 60% i 90% kosztów.

Zapytaj także o dofinansowanie w swoim Urzędzie Gminy.