Pages

Categories

SzukajDotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 23 050 zł dla osób do 29 roku życia

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 23 050 zł dla osób do 29 roku życia

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego w partnerstwie z Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradczą Sp. z o.o. realizuje projekt “Z POWER-em w samozatrudnienie”. Od 23.02.2021 do 12.03.2021 rozpoczyna się I tura rekrutacji. Kolejne rekrutacje będą ogłaszane regularnie do 04.2022 r.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 200 osób, co w efekcie końcowym doprowadzi do powstania i zapewnienia funkcjonowania przez minimum 12 miesięcy (w okresie od 01.2021 do 06.2023 r.) 182 mikroprzedsiębiorstw, założonych przez ludzi młodych do 29 roku życia, którzy stracili zatrudnienie z powodu COVID-19 po 01.03.2020 r. 

Projekt jest skierowany do osób spełniających łącznie następujące warunki:

– są osobami w wieku 18-29 lat, dotkniętymi skutkami COVID-19, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.;

– posiadają status osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy;

– uczą się lub zamieszkują (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego) na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski.

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 200 osób.

W ramach projektu oferujemy: 

– wsparcie szkoleniowo – doradcze przed założeniem działalności gospodarczej;

– bezzwrotną dotację na założenie działalności gospodarczej w wysokości 23 050 zł;

– finansowe wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy po założeniu działalności gospodarczej w kwocie 1300,00 zł netto/miesiąc;

– stypendium szkoleniowe, materiały szkoleniowe, catering, zwrot kosztów dojazdu.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dane kontaktowe dostępne są na stronie www projektu: www.zpoweremwsamozatrudnienie.pl