Pages

Categories

SzukajDziedzictwo kulturowe

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie

Od 1947 roku placówka działała jako Gminna Biblioteka Publiczna w Skrzyszowie.

Na mocy uchwały Rady Gminy z dnia 28. 03. 1994 r. Biblioteka przejęła obowiązki Gminnego Ośrodka Kultury przyjmując nazwę Gminne Centrum Kultury i Bibliotek.

Obecnie w strukturach Centrum działają Biblioteka Gminna w Skrzyszowie z trzema filiami:

w Łękawicy, w Pogórskiej Woli i w Szynwałdzie.

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek zatrudnia łącznie siedem osób na 5,25 etatu.

Księgozbiór sieci bibliotek w gminie Skrzyszów liczy ponad 74 tys. woluminów, czasopisma, płyty DVD i audiobooki. Skrzyszowska biblioteka jest jedną z najlepiej zaopatrzonych w nowości wydawnicze bibliotek w powiecie.
Placówki dysponują dobrze zaopatrzonym warsztatem informacyjnym, posiadają skanery, drukarki, kserokopiarki i łącznie 15 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu dla użytkowników. Katalog księgozbioru jest udostępniany on-line, obsługa wypożyczalni jest w pełni zautomatyzowana w Bibliotece w Skrzyszowie.

Gminne Centrum Kultury jest organizatorem koncertów, festynów, warsztatów, plenerów malarskich, prelekcji itp. Organizuje spotkania autorskie (m.in. z Leszkiem Mazanem, Katarzyną Grocholą), warsztaty: psychologiczne, filmowe, dziennikarskie i fotograficzne, prowadzi również działalność wydawniczą. (foldery, monografie, reprinty, wspomnienia, zbiorki poetyckie

i wydawnictwa albumowe). Do przedsięwzięć o szerokim zasięgu należą m.in.: Młodzieżowy Przegląd Teatralny „Spojrzenia” i kolejne edycje Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego. Przy GCKiB działa młodzieżowa grupa taneczna Szase, prowadzone są zajęcia fitness dla dorosłych, sanda dla dzieci i KungFu dla młodzieży. Zapraszani są znakomici wykonawcy estradowi (m.in. Magda Umer, Andrzej Poniedzielski, Jan Machulski, Andrzej Sikorowski, Artur Andrus). Centrum współorganizuje koncerty, festyny i dożynki. Wspólnie z bibliotekami szkolnymi i przedszkolami przygotowuje konkursy czytelnicze, recytatorskie, muzyczne i plastyczne.

Instytucja pozyskuje środki na działalność spoza budżetu gminy. Dotychczas zrealizowano sześć większych projektów.

 

Liczba zarejestrowanyh czytelników

Liczba odwiedzin w bibliotece

Liczba wypożyczonych materiałów bibliotecznych

Gminna Biblioteka w Skrzyszowie

z filiami

Średnia z bibliotek powiatu tarnowskiego

Gminna Biblioteka

w Skrzyszowie

z filiami

Średnia

z bibliotek powiatu tarnowskiego

Gminna Biblioteka

w Skrzyszowie

z filiami

Średnia

z bibliotek powiatu tarnowskiego

2076

1960

23992

21748

34710

31 307