Pages

Categories

SzukajEdukacyjna Gmina Małopolski 2016!

by
15 grudnia 2016
Najnowsze informacje
No Comment

Wzorem lat ubiegłych także w bieżącym roku Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił plebiscyt na Edukacyjną Gminę Małopolski. Celem plebiscytu jest pokazanie, że wystarczy pasja i zaangażowanie, aby uczenie się było ciekawe i nieszablonowe. Cieszy fakt, że spośród licznej reprezentacji gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 000 mieszkańców Kapituła Plebiscytu uznała za najlepsze jedynie 11 gmin w tym także Skrzyszów.

W tym roku o tytuły rywalizowali także wójtowie, burmistrzowie oraz sołtysi. Tytuł Mecenasa Bilansu Kariery przyznano wójtowi naszej gminy Marcinowi Kiwiorowi.

Podejmując decyzję o przyznaniu tak zaszczytnego tytułu, Kapituła uwzględniła, że gmina podejmuje szereg działań wspierających rozwój kompetencji kwalifikacji zawodowych mieszkańców. Zachęca ich do aktywnej działalności na rynku pracy, młodzież do podejmowania przemyślanych decyzji edukacyjno – zawodowych. Tworzy warunki do podnoszenia kwalifikacji pracowników kierując na szkolenia (pozyskuje dodatkowe środki, tworzy staże i organizuje praktyki zawodowe). Umożliwia mieszkańcom dostęp do źródeł rzetelnej i bieżącej informacji na temat rynku pracy, instytucji i organizacji wspierających rozwój edukacyjny i zawodowy. Współpracuje z instytucjami wspierającymi edukację i działalność doradztwa zawodowego, wspiera działalność szkół w zakresie optymalnego rozwoju edukacyjnego młodzieży i nagradza osiągnięcia edukacyjne.