Pages

Categories

SzukajHistoria Gminy Skrzyszów

Historia Gminy Skrzyszów

Wieś Skrzyszów położona jest 6 km od Tarnowa, nad potokiem Wątok, na terenie Pradoliny Podkarpackiej, pomiędzy górą Św. Marcina na południu a Płaskowyżem Tarnowskim na północy. Najstarsze zapiski o Skrzyszowie pochodzą z początku XIV wieku, kiedy to w 1327 roku biskup krakowski uwolnił Skrzyszów od dziesięcin. W roku 1331 zaś król Władysław Łokietek potwierdził kasztelanowi krakowskiemu Spicymirowi z rodu Leliwitów prawo do Skrzyszowa. Nazwa pochodzi najprawdopodobniej od imienia Krzysz, będącego skróceniem Krzywosąda lub Krzysztofa. Pierwotnie zatem był to Krzyszów – własność Krzysza.Dodanie S nastąpiło drogą procesu językowego, polegającego na przyłączeniu przyimka Z do nazwy; Z + Krzyszowa = Skrzyszowa i stąd Skrzyszów. Mniej prawdopodobne jest wyjaśnienie wiążące nazwę z przezwiskiem Skrzysz (wyraz skrzysz, skrzesz oznaczał rodzaj placków).

W skład Gminy Skrzyszów wchodzą sołectwa:

Ładna – czytaj więcej…
Łękawica – czytaj więcej…
Pogórska wola – czytaj więcej…
Skrzyszów – czytaj więcej…
Szynwałd – czytaj więcej…

ARCHEOLOGIA

Na terenie Gminy znajduje się kilkadziesiąt stanowisk archeologicznyc,h z czego dwa obszary znajdują się:

* we wsi Łękawica – na zachód od istniejącego cmentarza stanowisko nr 3 – osada z IX-XI w.,
* na granicy wsi Szynwałd i Ładna we wschodniej części gminy Skrzyszów – osada wczesnośredniowieczna.