Pages

Categories

SzukajInformacja dotycząca obowiązku złożenia nowych deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja dotycząca obowiązku złożenia nowych deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy w Skrzyszowie informuje, że od 1 stycznia 2021 r. zmienia się metoda, a w związku z tym stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wynika to z konieczności dostosowania jej do obowiązujących aktualnie przepisów prawa.

Wysokość opłaty będzie liczona od jednego mieszkańca, a nie jak dotychczas od gospodarstwa domowego.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 stycznia 2021 będzie wynosiła 17,40 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość za miesiąc, a zwolnienie w części z opłaty dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym wynosić będzie 1 zł od osoby.

Urząd Gminy w Skrzyszowie dostarczy na teren nieruchomości zamieszkałej formularz deklaracji oraz zapewni jej odbiór po wypełnieniu, o ile nie zostanie przesłana pocztą lub złożona osobiście w Urzędzie.

Poniżej przedstawiamy stawki gmin Powiatu Tarnowskiego, w których obowiązuje metoda naliczenia od mieszkańca.

Lp. Gminy Powiatu Tarnowskiego i miasto Tarnów Stawka podstawowa
od mieszkańca
Stawka podwyższona od mieszkańca (naliczana
w przypadku stwierdzenia braku segregacji odpadów)
Zwolnienie za posiadanie kompostownika Od kiedy obowiązuje lub będzie obowiązywać
1 Gmina Pleśna 28 112 ————– od 1 stycznia 2021 r.
2 Miasto Tarnów- in house 24 84 1,5 zł od osoby od 1 stycznia 2021r.
3 Gmina Tuchów 26 52 3 zł od osoby od 1 stycznia 2021r.
4 Gmina Skrzyszów 17,40 36,80 1 zł od osoby od 1 stycznia 2021r.
5 Gmina Wierzchosławice 29,50 59 1 zł od osoby od 1 stycznia 2021r.
6 Gmina Wojnicz 30 120 1 zł od osoby od 1 stycznia 2021r.
7 Gmina Ciężkowice 19 57 1 zł od stawki opłaty od 15 lutego 2020r.
8 Gmina Lisia Góra 18 36 1 zł od osoby od 1 stycznia 2020r.
9 Gmina Radłów 19 38 ————– od 1 stycznia 2020r.
10 Gmina Ryglice 20 40 1,50 zł od osoby od 1 stycznia 2020r.
11 Gmina Rzepiennik Strzyżewski 15,50 46,50 0,50 zł od osoby od 1 stycznia 2020r.
12 Gmina Szerzyny 16 40 1 zł od osoby od 1stycznia 2020r.
13 Gmina Tarnów 20 40 ————– od 1 marca  2020r.
14 Gmina Wietrzychowice 24,50 73,50 1 zł od osoby od 1 lutego 2020r.